Pregled malih oglasa   Unos besplatnog malog oglasa  

Nalazite se na www.pi.co.yu, deo oglasi, koji Vam omogucava da besplatno objavljujete i citate male oglase.
Najnoviji oglasi su uvek prvi pri ispisu...
Duzina oglasa je ogranicena na 255 karaktera, imajte to u vidu pri unosu.
Nemojta ponavljati oglas ukoliko je stari jos uvek vidljiv
PI zadržava pravo da briše sve oglase koji narušavaju vizuelni koncept strana, kao i sve ono što po svom sadržaju ne predstavlja oglas. Sve što procitate na oglasima, a što smatrate za povredu Vašeg prava da mirno i nesmetano pratite oglase, ili se ne uklapa u opšteprihvacena pravila ophodenja, možete prijaviti na administrator@pi.co.yu radi brisanja.
Korisnici kojima je potrebno vise prostora, treba da se obrate nama radi postavljanja komercijalnog oglasa.
PI nije odgovoran za sadrzinu oglasa i ne garantuje njihovu istinitost niti vrsi bilo kakvu proveru navedenih informacija.